MADUAR - SHMUA - Live Premiere - 600x600

SHOW HOW MAD U AR – Video Live Premiere

14.06.2023 | M&M Brothers, CZ/SK (Digital)

Video

NEW SUMMER HIT | UNIQUE COOPERATION | UNIQUE MESSAGE | 1 FULFILLED DREAM

Welcome to Exclusive Live Premiere of new video – MADUAR feat. Captain Jack, Rednex, Twenty 4 Seven (ft. Nance), Nicotini & Robert Burian

Hosted by:
Maduar (in English & Slovak)

Starring:
Captain Jack, Rednex, Nance from Twenty 4 Seven, Nicotini & Robert Burian

Broadcasted by:
Toldstory Studio

What to expect?
Answers & Facts about the cooperation, Discussion, Bloopers & Funny Moments from shooting, Video message from artists and of course the NEW Video.

#ShowHowMadUAr
In 2023 we (MADUAR) decided to bring some positive vibes and fulfill our dreams. (One of them is a song and video with international 90’s stars). Very often when you want to fulfill your dreams, you have to be determined, almost little crazy and just go for it. As the english pronunciation of our band name – MADUAR – is MAD YOU ARE – it goes well with it, so we decided to use it and created a slogan and hashtag #ShowHowMadUAr to support this activity. With this philosophy we want to positively influence people around us, our fans and the whole society in order to help them achieve their dreams, stop their doubts and just go for it no matter what the result will be. Because the worst can happen is not to try.

NEXT DREAM
MADUAR – SHOW How Mad U Ar | 20.9.2024 – NTC Aréna, Bratislava: https://youtu.be/_PxITCswyrs


————–

NOVÝ LETNÝ HIT | UNIKÁTNA KOOPERÁCIA | UNIKÁTNE POSOLSTVO | 1 SPLNENÝ SEN

Vitajte na Exkluzívnej Live Premiére nového videoklipu – MADUAR feat Captain Jack, Rednex, Twenty 4 Seven (ft. Nance), Nicotini & Robert Burian

Moderátori:
Maduar (anglicky aj slovensky)

Hostia:
Captain Jack, Rednex, Nance z Twenty 4 Seven, Nicotini & Robert Burian

Vysielanie zabezpečuje:
Toldstory Studio

Čo očakávať?
Odpovede a Fakty ohľadom kooperácie, Diskusiu, Brepty a veselé momenty z nahrávania, Video pozdrav od umelcov a samozrejme NOVÉ video.

#ShowHowMadUAr
V roku 2023 sme sa (MADUAR) rozhodli priniesť pozitívne vibrácie do života a plniť si svoje sny. (Jedným z nich bola aj skladba a videoklip s medzinárodnými hviezdami 90. rokov). Často, keď si chcete splniť sny, musíte byť odhodlaný, až trochu „šialený“ a ísť si za ním. A keďže anglická výslovnosť mena našej skupiny – MADUAR – je MAD YOU ARE (SI BLÁZNIVÝ) – pekne to ide dohromady a tak sme sa rozhodli použiť to a vytvorili sme slogan a hashtag #ShowHowMadUAr na podporu tejto aktivity. S touto filozofiou pozitívne ovplyvňujeme ľudí v našom okolí, našich fanúšikov a celú spoločnosť za účelom pomôcť im dosiahnuť ich sny, zbaviť sa pochybnosti a jednoducho ísť si za svojim snom bez ohľadu na to, aký bude výsledok. Pretože najhoršie čo sa môže stať je, že to neskúsia.

ĎALŠÍ SEN
MADUAR – SHOW How Mad U Ar | 20.9.2024 – NTC Aréna, Bratislava: https://youtu.be/_PxITCswyrs