OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

M&M Brothers s.r.o.
Škultétyho 60/12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 761 486
DIČ: 2022359416
e-mail: info@mmbmg.com
telefón: +421 915 081 248

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke www.maduar.com.

Objednanie tovaru

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Tovar si môže objednať vyplnením objednávky v internetovom obchode. Po odoslaní objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným zo spôsobov uvedených pri zadávaní objednávky.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup na stránke www.maduar.com.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu zvoleným spôsobom.
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od zadania objednávky. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady na dopravu podľa miesta doručenia, typu a množstva tovaru.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hodín od zadania objednávky, a to e-mailom na adrese info@mmbmg.com . Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Reklamácie

Na náš tovar sa vzťahuje štandardná 24 mesačná záruka. Ak chcete tovar vymeniť neváhajte nás kontaktovať na info@mmbmg.com .
Reklamovať je možné výhradne tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu na stránke www.maduar.com.
Pri reklamácii je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra je zvyčajne zaslaná elektronicky na email zákazníka. Faktúra slúži ako dodací, reklamačný a záručný list.
V procese Reklamácie chceme predísť nedorozumeniam, preto odporúčame pred odoslaním tovaru na posúdenie, označiť reklamovanú vadu/konfliktné miesto resp. si tovar pred odoslaním detailne odfotiť pre účely budúcej komunikácie.
Náklady na poštovné od vás k nám, hradíte Vy. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, zásielku neprevezmeme. Odporúčame tovar zaslať doporučene (so sledovacím číslom).
Reklamovanému tovaru nesmie chýbať žiadna z jeho častí.
Reklamáciu po fyzickom doručení tovaru posudzuje na základe dlhoročných skúseností náš tím. Vašu reklamáciu posúdime/vybavíme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní.
O výsledku budete informovaný prostredníctvom e-mailu.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.