LICENCIE

Možnosti spolupráce

Poskytnuté licencie
Info

LICENCIA
– Do It – audio

VIAC INFO

https://www.facebook.com/filminvalid

Info o skupine a plánovaných aktivitách pre rok 2024

Promo video skupiny

Kontakt pre poskytnutie licencie

Juraj Matyinko

info@mmbmg.com

+421 915 081 248